Rekonštrukcia Gymnázia C. S. Lewisa v Ročenke slovenskej architektúry 2018/2019 - ospravedlnenie

2021-01-11

Autori a autorky Ročenky slovenskej architektúry vyjadrujú poľutovanie nad skutočnosťou, že v kapitole Rekonštrukcia Gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave nedopatrením neuviedli kompletnú informáciu o názve druhej etapy realizácie diela, zložení spolupracovníkov a autoroch fotografií. Na druhej etape realizácie pod názvom Premena strednej školy z obdobia normalizácie pracoval architektonický kolektív v zložení: Oliver Kleinert, spolupráca Jaroslava Ban, Mariana Bartková, Pavol Pribylinec. Fotografka Petra Bošanská nie je autorkou fotografií na strane č. 49, ktoré reprezentujú prvú etapu realizácie diela. Všetkým autorom architektonického riešenia aj fotografke sa týmto ospravedlňujeme.

Súčasne by sme chceli uviesť na správnu mieru aj nepresnú formuláciu týkajúcu sa finančnej podpory školy. Naším úmyslom nebolo navodiť dojem že bola realizácia druhej etapy financovaná zahraničným donorom. Snažili sme sa len upozorniť na fakt, že realizácia začala práve v tomto období a že práve nový komplexný projekt koncepcie školy Olivera Kleinerta a jeho spolupracovníkov mohol prispieť k ich získaniu.

Uvedené nedostatky textu vznikli nedopatrením. Autori a autorky Ročenky slovenskej architektúry nechceli žiadnym spôsobom poškodiť architektov a architektky diela ani zasiahnuť do ich osobnostných práv či ich obrať o samostatný tvorivý podiel na formovaní premeny budovy. Ich prácu si, naopak, vážime a veríme, že v nej budú úspešne ďalej pokračovať.