Bytové domy na Krížnej

 • súčasná funkcia
  Bývanie
 • adresa
  Krížna 24-28, Bratislava
 • architekti
  Cibulka Vladimír, Lacko Jozef, Škorupa Milan
 • projekt
  1948 – 1949
 • realizácia
  1949 – 1950