Dom kultúry ROH v Žiline

 • súčasná funkcia
  Kultúra
 • adresa
  Štúrovo nám. 1, Žilina
 • architekti
  Ferdinand Čapka, Řepa, Voštenák, Vaško
 • projekt
  1957
 • realizácia
  1963