Jendreják Ľudovít

  • Narodenie
    1929-05-28 Veľká pri Poprade
  • Úmrtie
    2017-11-01 Bratislava