Weisz Pavel

  • Narodenie
    1901-09-04 Piešťany
  • Úmrtie
    1944-12-31 Hiadeľské sedlo