Kropáček Petr

  • Birth
    1889-07-14 Praha
  • Death
    1931-09-10 Praha