Obytné domy pre štátnych zamestnancov a vojenských gážistov

 • súčasná funkcia
  Bývanie
 • adresa
  Kuzmányho 38, 40, Škultétyho 7, Martin, Martin
 • architekti
  Bárta Eugen
 • realizácia
  1923 – 1927