Obytný súbor Nová Doba

 • súčasná funkcia
  Bývanie
 • adresa
  Vajnorská 50-96, Bratislava
 • architekti
  Weinwurm Fridrich, Vécsei Ignác
 • stavitelia
  Slovenské stavebné závody (1. a 2. blok / block 1 and 2), Tatra stavebná účastinná spoločnosť (3. blok / block 3)
 • projekt
  1932 – 1933 (1. blok)
  1935 (2. blok)
  1941 (3. blok)
 • realizácia
  1934 (1. blok)
  1936 (2. blok)
  1942 (3. blok)