Sídlisko Februárka

 • súčasná funkcia
  Bývanie
 • adresa
  Račianska, (bývalá ul. Februárového víťazstva), Bratislava
 • architekti
  Štefan Svetko
 • projekt
  1957
 • realizácia
  1958 – 1961