Slovenská televízia Bratislava

 • súčasná funkcia
  Kultúra
 • adresa
  Mlynská dolina, Bratislava
 • architekti
  Struhař Jozef, Václav Čurilla, Maňková
 • stavitelia
  Stavoindustria, Bratislava
 • realizácia
  1968 – 1975 (1. Etapa: jedno veľké a dve malé štúdiá)
  1968 – 1976 (2. Etapa: Výšková budova)
 • súťaž
  1965