Družstevné domy

 • súčasná funkcia
  Zmiešaná
 • adresa
  Námestie SNP 13,14,15, Bratislava
 • architekti
  Belluš Emil
 • stavitelia
  J. Petri, J. Tvarožek, J. Hlavaj
 • projekt
  1933 (dom č. 15)
  1934 (dom č. 13)
  1937 (dom č. 14)
 • realizácia
  1934 – 1935 (dom č. 15 a 13)
  1937 – 1939 (dom č. 14)