Kotolňa a turbínová hala

 • súčasná funkcia
  Priemysel
 • adresa
  Čulenova 7, Bratislava
 • architekti
  Jurkovič Dušan
 • stavitelia
  Západoslovenské elektrárne
 • projekt
  1941
 • realizácia
  1941 – 1942