Zotavovňa Magura

  • súčasná funkcia
    Obchod a služby
  • adresa
    Monkova dolina, Ždiar
  • architekti
    Lýsek Lumír, Lýsková Soňa, Titlová Lýdia
  • projekt
    1957 – 1958
  • realizácia
    1958 – 1964
  • súťaž
    1956