Uhorská cvernová továreň

 • súčasná funkcia
  Priemysel
 • adresa
  Páričkova - Svätoplukova, Bratislava
 • architekti
  David Valentin Junk
 • stavitelia
  Pittel & Brausewetter
 • projekt
  1900
 • realizácia
  1900 – 1919 (dostavby v druhej polovici 20. storočia)