Univerzita Komenského

 • súčasná funkcia
  Veda a vzdelávanie
 • adresa
  Šafárikovo námestie 6, Bratislava
 • architekti
  Krupka František
 • stavitelia
  fa Hlavaj – Palkovič – Uličný
 • realizácia
  1931 – 1935
 • súťaž
  1925