Bytové domy pre zamestnancov pošty

 • súčasná funkcia
  Bývanie
 • adresa
  Pluhová 73, 77, Janoškova 2, 6, Bratislava
 • architekti
  Kramár Eugen, Lukačovič Štefan
 • stavitelia
  Ľudovít Olárek
 • projekt
  1946
 • realizácia
  1946 – 1949