docomomo.png

DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá výskumom, dokumentáciou, propagáciou a ochranou pamiatok modernej architektúry. Organizácia vznikla roku 1990 v Holandsku a Slovensko je jedným z jej zakladajúcich členov. V súčasnosti sídli v Barcelone a združuje vyše 40 národných pracovných skupín.

Slovenská pracovná skupina docomomo funguje súčasne ako združenie Spolku architektov Slovenska. Jej členovia a členky, architekti, historici, teoretici a kritici architektúry sa zaoberajú výskumom a prezentáciou pamiatok modernej architektúry a súčasťou ich aktivít je aj spracovávanie národného registra pamiatok moderného hnutia. Medzinárodný register obsahuje v súčasnosti 101 objektov z celého Slovenska a je v permanentnom vývoji. Jeho rozrastanie odráža posun pozornosti a postup bádateľských prác tejto organizácie ako aj programové témy jednotlivých medzinárodných konferencií DOCOMOMO.

Zoznam stavieb sledovaných a dokumentovaných prostredníctvom slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO vzniká etapovite. Základný register pamiatok medzivojnovej moderny, tzv. Top register sa sformoval roku 1994 a zahŕňal 29 hlavných najkvalitnejších diel medzivojnovej moderny na Slovensku. Následne sa v zmysle zamerania DOCOMOMO International pozornosť sústredila na moderné dedičstvo celého 20. storočia.

Ďalšie zápisy do registra prebiehali v nadväznosti na tematické okruhy špecifikované na úrovni medzinárodnej komisie pre registre. Išlo o diela modernej architektúry slúžiace pre športové a rekreačné aktivity (2003), diela neskorého modernizmu (2004), rodinné domy a vily (2005), moderné diela osobitého regionálneho resp. národného charakteru (2006), budovy pre vzdelávanie (2007), architektonické diela reprezentujúce vzťah moderného hnutia k stroju a priemyslu (2008), architektonické diela odrážajúce spojenie modernizmu a moci (2009) či modernú architektúru zdravotníckych stavieb (2010). V roku 2015 došlo k doplneniu medzinárodného registra o ďalších 30 stavieb. Medzinárodný register je prístupný na virtuálnej platforme MOMOVE. Paralelne s tvorbou medzinárodného registra sa buduje národný register docomomo. Všetky diela, ktoré sú jeho súčasťou, sú prezentované na stránke registra modernej architektúry.

Kontakt: docomomo.sk@gmail.com