Hotel Váh

  • súčasná funkcia
    Obchod a služby
  • adresa
    Krajinská cesta 11, Piešťany
  • architekti
    Skočková-Pisončíková Marta
  • projekt
    1971
  • realizácia
    1978