Vodná elektráreň Trenčianske Teplice

  • súčasná funkcia
    Bez využitia
  • adresa
    Ľ. Štúra 336/11, Trenčianske Teplice
  • architekti
  • realizácia
    1920