Mestská tržnica

 • súčasná funkcia
  Obchod a služby
 • adresa
  Horný val 35, Ul. R. Zaymusa 8, Žilina
 • architekti
  Čapka Ferdinand, Šesták Mikuláš
 • projekt
  1941
 • realizácia
  1942