Obchodný dom Prior a hotel Kyjev

 • súčasná funkcia
  Obchod a služby
 • adresa
  Kamenné námestie 1 a Rajská 2, Bratislava
 • architekti
  Matušík Ivan
 • stavitelia
  spolupráca: P. Lichard, Peter Minarovič, M. Puschman, K. Rosmány ; statik: V. Neuman ;
 • projekt
  1961 – 1963 (Obchodný dom)
  1960 – 1968 (Hotel)
 • realizácia
  1964 – 1968 (Obchodný dom)
  1968 – 1973 (Hotel)