Zotavovňa Morava

 • súčasná funkcia
  Obchod a služby
 • adresa
  Tatranská Lomnica 42, Tatranská Lomnica
 • architekti
  Fuchs Bohuslav
 • stavitelia
  Ferobeton Brno
 • projekt
  1930 – 1933
 • realizácia
  1931 – 1933