Pivovar Stein

 • súčasná funkcia
  Priemysel
 • adresa
  Blumentálska – Krížna – Legionárska – Bernolákova, Bratislava
 • architekti
 • stavitelia
  Ignátz a Karol Feiglerovci, Firma Pittel a Brausewetter, Herbert Zrnovský
 • projekt
  1872
 • realizácia
  1876 – 1896
 • dostavba
  1920
  1944 – 1955
  1967 – 1973