Kolónia obytných domov s malými bytmi

 • súčasná funkcia
  Bývanie
 • adresa
  Trenčianska 36, 37, 38, 39, 41, 43, Bratislava
 • architekti
  Belluš Emil
 • projekt
  1930
 • realizácia
  1930 – 1931