Nové číslo časopisu ARCHITEKTÚRA & URBANIZMUS 1-2/2020

2020-07-01

Vyšlo nové číslo časopisu ARCHITEKTÚRA & URBANIZMUS 1-2/2020

Aktuálne tematické čislo je výberom príspevkov z medzinárodnej konferencie (Ne)plánované mesto, ktorú 6. októbra 2020 vo forme digitálnej platformy usporiada Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV v rámci výskumného projektu APVV-16-0584 Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. Je kolekciou vedeckých textov skúmajúcich moderné a súčasné stratégie mestského plánovania jednak z perspektívy historiografie, ale aj s pohľadu teórie a kritiky architektúry a urbanizmu.