REFLEXIE ARCHITEKTÚRY 2020

2021-05-18

Projekt je zameraný na súčasnú architektúru. Predstavuje jedinečnú otvorenú komunikačnú platformu medzi akademickým prostredím, predstaviteľmi súčasnej architektúry a verejnosťou. Usiluje sa tak rozširovať povedomie o architektúre a jej vplyve na hmotné prostredie a zvyšovať úroveň architektonickej diskusie na Slovensku. V roku 2020 prebehol už piaty ročník tohto podujatia. Bol venovaný slovinskej architektonickej scéne, ktorá predstavuje významný zdroj inšpirácie aj pre slovenské prostredie. V rámci série prednášok a moderovaných diskusií sa predstavili poprední predstavitelia a predstaviteľky slovinskej architektúry. V kurátorskom výbere boli zastúpené všetky generácie aktuálne činných architektov a architektiek aj všetky najdôležitejšie smerovania súčasnej slovinskej architektonickej scény. Najväčší dôraz sa pri koncepcii výberu referujúcich kládol na vzťah ateliéru k zásadným otázkam súčasnej architektúry, ako je kontinuita a diskontinuita vývoja v oblasti architektonického myslenia, vzťah architektúry a prostredia, vzťah k historickému dedičstvu a miestu vo všeobecnosti, ale aj kultúrna a environmentálna udržateľnosť. Slovinská architektúra sa považuje za jednu z najvýraznejších a najkonzistentnejších európskych scén. Vzťah slovinských architektov k domácej architektonickej tradícii, najmä k odkazu architekta Jože Plečnika či Edvarda Ravnikara, je pozoruhodný. Nepredstavuje však podviazanie kreativity ani obmedzenie pri vyvíjaní nových autentických riešení. Práve téma tvorivého rozvíjania lokálnej tradície sa objavovala aj vo všetkých prezentáciách. Vo výbere prednášajúcich boli zastúpení predstavitelia architektonických kancelárií, ktoré sa ťažiskovo orientujú na prácu v domácom prostredí Slovinska, ako je Maruša Krušec či Jurij Kobe ale aj takí, ktorí sú uznávanými medzinárodnými hviezdami ako špela Videčnik či Vasa Perovič.

Históriu slovinskej architektúry 20. storočia a paralely medzi slovinskou a slovenskou scénou predstavila v úvodnej prednáške cyklu Henrieta Moravčíková.

Cyklus prednášok sa po prvý raz realizoval len formou online prednášok a diskusií. Všetky prednášky sú prístupné prostredníctvom kanálu YouTube.

Tento materiál, spolu s pripravovanou publikáciou, predstavuje autentický záznam dobovej architektonickej diskusie. Projekt bude pokračovať na jeseň 2021 ďalšou sériou prednášok a diskusií o architektúre, tento krát z prostredia Nórska.