(NE)PLÁNOVANÉ MESTO

2020-10-14

V dôsledku opatrení súviasiach s pandémiou koronavírusu sa konferencia formou online konferenčnej platformy (UN)PLANNED CITY.

Bratislava je mestom, ktoré zásadne formovali idey modernizmu. Viac ako dve tretiny jej súčasnej plochy vybudovali v priebehu ostatných sto rokov v zmysle princípov modernej architektúry a urbanizmu. Tieto koncepcie sa však do podoby mesta premietli len obmedzene, alebo dokonca inak, ako to predpokladali ich autori. Dôvody nesúladu medzi plánom a realizáciou spočívajú do veľkej miery v zásadných spoločenských a politických zmenách, ktorým mesto v uplynulom storočí čelilo, ako aj v konflikte záujmov lokálnych aktérov a štátnej reprezentácie a ich predstáv o formovaní mesta ako národného či regionálneho centra. Príklad plánovania a výstavby Bratislavy v uplynulom storočí nie je pritom v európskom kontexte ojedinelý. Práve naopak, mohol by do určitej miery slúžiť ako modelový príklad premeny nových centier nástupníckych krajín bývalej Habsburskej monarchie, ale aj ostatných európskych miest.

Medzinárodná konferencia (Ne) plánované mesto má za ciel predstaviť tieto zdanlivo protichodné a paradoxné tendencie v plánovaní európskych miest. Zaujímajú nás príspevky, ktoré budú diskutovať širokú tému plánovitosti a živelnosti budovania moderných miest a to nielen z pohľadu histórie urbanizmu, územného plánovania a architektúry, ale aj zo širšieho interdisciplinárneho pohľadu, zahŕňajúc perspektívy filozofie, sociológie, politológie, geografie či antropológie. Na konferencii sú vítane štúdie konkrétnych miest a lokalít, rovnako ako príspevky venované metodologickým a teoretickým aspektom témy. Konferencia sa v neposlednom rade pokúsi otvoriť priestor pre diskusiu o nových možnostiach prezentácie a analýzy poznatkov o urbanizme miest prostredníctvom interdisciplinárnych prístupov či použitím nových technológii.

Podujatie je organizované vďaka finančnej podpore APVV, projekt APVV-16-0584.

PROGRAM

(Ne)plánovaná Bratislava
Príspevky sa zamerajú na moderné plánovanie Bratislavy, na analýzu urbanistických a architektonických zámerov a realizácii
a na ich širší kontext v období uplynulého storočia.

 • Matěj Spurný: Krajina snov pre mestských expertov? Architekti a urbanisti budujú a riadia Bratislavu (1960 – 1975)
 • Vitková Ľubica, Smatanová Katarína, Šeligová Andrea: Vplyv (ne)plánovania na premenu priečnej osi Bratislavy
 • Azmah Arzmi: Reinterpretácia Petržalky 1967 - 2020: od utópie procesu štátneho socializmu po utópiu štátneho kapitalizmu v procese
 • Mária Klaučová: Bratislava v globalizujúcom sa svete

(Ne)plánované metropoly
Príspevky sa zamerajú na plánovanie a výstavbu, ako aj celkovú premenu urbanistickej štruktúry nových hlavných miest
a regionálnych centier v Európe od konca 19. do konca 20. storočia.

 • Regina Balla, Anna Kornélia Losonczy, Gleb Antypenko, Melinda Benkő: Pretvorenie Budapešti: Veľké sídliská a ich (ne)plánované centrá
 • Jelica Jovanović: Postplán Nového Belehradu: hľadanie prostrednej cesty medzi “hlavným mestom federácie” a Belehradským “city”
 • Klára Brůhová: Pralament v Prahe – návrhy, súťaže a diskusie o jeho umiestnení a architektúre
 • Lina Degtyaryova, Oleg Olashyn: Mestské plánovanie a výstavba medzivojnového Užgorodu: Prerušená misia
 • Karel Maier: Plánovanie Českých regionálnych centier v období industrializácie a modernizácie: Plzeň a Hradec Králové
 • Adriana Priatková, Ján Sekan, Dávid M. Tamáska: Komenského ulica v Košiciach – príbeh triedy 20. Storočia

História (ne)plánovania moderného mesta
Príspevky sa zamerajú na reflexiu dejín európskeho urbanizmu 19. a 20. storočia a na historiografiu urbanizmu v Európe.

 • Ondřej Jirásek: Nacionalizácia Európskych miest
 • Aliksander Schuba: Formovanie a vývoj sovietskych historikov urbanizmu v 50. rokoch 20. storočia
 • Susanna Weddige: Príspevok teoretičiek do európskeho urbanizmu
 • Andrea Blaga: Zahraničné vplyvy na diskurz o Švédskom plánovaní na začiatku 20. storočia
 • Andrea Gimeno Sánchez: V záujme životného prostredia: výstava ARARAT, Štokholm, 1976

Skúmanie a prezentácia (ne)plánovaného mesta
Príspevky sa zamerajú na teoretickú reflexiu mechanizmov moderného plánovania a výstavby miest, ako aj na nové možnosti
analýzy, modelovania a sprostredkovania priestorových, spoločenských či politických premien moderného mesta.

 • Henrieta Moravčíková: Bratislava, (ne)plánované mesto: Poznámky k skúmaniu a interpretácii histórie plánovania a výstavby mesta
 • Peter Stec: Kreatívne transformácie: paradigm kampusu
 • Lýdia Grešáková, Zuzana Tabačková, Zuzana Révészová: Mapovanie so starostlivosťou ako podklad pre post neoliberálne architektonické metodológie – nástroje Never-never school
 • Pavol Mazalán, Peter Mazalán: Mesto ako miesto pripravené pre neurodiverzitu
 • Liana Rosinová: Zničené mestá: sociálny dopad moderného urbanistického plánovania

Všetky príspevky si môžete prezrieť a vypočuť na stránke konferencie (UN)PLANNED CITY