Verejná on-line databáza modernej architektúry Slovenska má novú podobu

2020-09-30

V ostatných mesiacoch sme intenzívne pracovali na novej atraktívnejšej podobe obľúbenej verejnej on-line databázy modernej architektúry Slovenska. Výsledkom je atraktívna vizuálna forma, ktorá je dielom grafickej dizajnérky Ľubice Segečovej a užívateľsky príjemné prostredie, ktoré je výsledkom práce lab.SNG. Takto upravená databáza umožňuje verejnosti získať informácie nie len o najvýznamnejších dielach slovenskej architektúry, ale aj o nových výsledkoch výskumu, aktuálnych projektoch a publikáciách Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV. Predstavuje tak jedinečný nástroj na sprostredkovanie výsledkov akademického výskumu širokej verejnosti.