Nájomný bytový dom na Heydukovej

  • súčasná funkcia
    Bývanie
  • adresa
    Heydukova 1, Bratislava
  • architekti
    Konrad Josef
  • stavitelia
    Ing. Komlós
  • projekt
    1936 (Október)
  • realizácia
    1937