Krematórium a urnový háj v Košiciach

 • súčasná funkcia
  Pietna
 • adresa
  Zelený Dvor 1, Sídlisko Ťahanovce, Košice
 • architekti
  Merjavý Pavol
 • stavitelia
  Pozemné stavby, n. p., Košice
 • projekt
  1972 – 1975
 • realizácia
  1975 – 1981