Jendreják Ľudovít

  • Birth
    1929-05-28 Veľká pri Poprade
  • Death
    2017-11-01 Bratislava