Uvedenie publikácie Správa o slovenskej architektúre

2023-05-15

Pozývame vás na uvedenie novej publikácie Správa o slovenskej architektúre (Slovart, 2023)

Správa o slovenskej architektúre predstavuje súbor esejí, ktoré si všímajú širší spoločenský kontext architektúry, skúmajú postavenie architektonického dedičstva či vzťah architektúry k prírodnému prostrediu a reflektujú aj problematické témy, ako je architektúra a vojnový konflikt či politizácia verejného priestoru.

/ členovia Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV v úvodnom texte zmapovali uplynulé roky súčasnej slovenskej
architektúry so zreteľom na širší spoločenský kontext, čo ilustrujú fotografie architekta Petra Jurkoviča
/ verejným stavbám z čias socializmu a ich osudu v neoliberálnom kapitalizme sa ďalej venuje Henrieta Moravčíková
/ problematiku turizmom poháňanej výstavby v Demänovskej doline približuje Mária Novotná
/ kontroverzií developovania na území lužného lesa v Bratislave sa venujú Ivana Rumanová a Peter Szalay
/ o vojnou zničenej ukrajinskej architektúre reportuje priamo z frontu Lina Degtyarova
/ desaťročnú snahu o záchranu liečebného domu Machnáč popisuje Martin Zaiček
/ témou pamäte a pamätníkov sa vo filozofickej eseji zaoberá Silvester Lavrík

Kolektívnu zbierku kritických esejí na tému súčasnej slovenskej architektúry, verejného priestoru a mestského plánovania prídu za autorov predstaviť Henrieta Moravčíková, Laura Krišteková, Peter Szalay a Katarína Haberlandová. Diskusia sa uskutoční v bratislavskom kníhkupectve Artforum 17. mája o 18.00. Autori publikácie s moderátorom podujatia Michalom Hvoreckým priblížia potrebu hlbšej reflexie nad súčasným stavom architektúry u nás, ktorá motivovala vydanie knihy. Konkrétnejšie sa budú venovať javom pozorovaným v rokoch 2020 až 2022, osudu verejných stavieb z čias socializmu ale aj plánovanej kontroverznej výstavbe na území bratislavského Lida.

Zostavovateľky: Henrieta Moravčíková, Laura Krišteková
Text: Monika Bočková, Lina Degtyaryova, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková, Silvester Lavrík, Henrieta Moravčíková, Mária Novotná, Ivana Rumanová, Gabriela Smetanová, Peter Szalay, Martin Zaiček
Dizajn: David Kalata
Fotografie: Peter Jurkovič