Szalatnai (Slatinský) Artur

  • Birth
    1891-02-11 Slatina nad Bebravou
  • Death
    1961-11-10 Bratislava