Nová kolekcia architektonických diel sociálneho štátu

2021-03-08

Pripravili sme novú kolekciu Architektúra sociálneho štátu, ktorá predstavuje výber 26 realizovaných diel z povojnového obdobia. Zahŕňa bytový fond, školské zariadenia, budovy služieb, kultúrnych a zdravotných zariadení, ktoré v tom čase postavili a dodnes predstavujú základný stavebný fond architektúry každodennosti. V podmienkach autoritatívneho socialistického štátu patrila hromadná bytová výstavba a s ňou spojená výstavba zariadení občianskej vybavenosti medzi kľúčové nástroje budovania dôvery občana k štátu. Výstavba moderných sídlisk sa stala jedným z hlavných prostriedkov napĺňania predstavy sociálneho štátu.

Celú kolekciu si môžete prezrieť tu.