Nástupištia propeleru

 • súčasná funkcia
  Doprava
 • adresa
  Námestie Ľ. Štúra, Viedenská cesta, Bratislava
 • architekti
  Belluš Emil
 • projekt
  1930
 • realizácia
  1930