Domy kultúry na Slovensku

Dom kultúry je výsostne moderná typológia, jej korene môžeme vidieť v klubových a osvetových zariadeniach z 19. storočia ako Reduty, národné či robotnícke domy, na plno sa však začali rozvíjať až po druhej svetovej vojne a po nástupe socialistického režimu. Domy kultúry, ako generátory socialistického spoločenského života a nástroje na propagáciu oficiálnej kultúry, mali osobitné postavenie a ich výstavbe bola venovaná zvláštna pozornosť. Znamenalo to situovanie takých objektov na významných miestach v centrách sídel, vysoké nároky na ich kapacitu aj dôraz na reprezentačnú architektonickú formu. Okolnosti, ktoré takéto investície v dobe ich vzniku favorizovali sa po roku 1989 často zmenili na hendikep. Po viac ako troch dekádach si veľká časť kultúrnych domov udržala svoje postavenie dôležitých miest spoločenského a kultúrneho stretávania obyvateľov. Predmetná kolekcia je výberom niektorých z nich ktoré okrem svojho spoločenského významu obohacujú svoje prostredie architektonickou a výtvarnou kvalitou. Zaradili sme k nim aj niekoľko diel, ktoré sú predchodcami týchto diel, ale aj tie ktoré už nenájdeme v pôvodne kvalitnom prevedením, či boli úplne zbúrané. Úlohou kolekcie tak nie len upozorňovať, ale aj apelovať na to to výnimočné a predsa prehliadané architektonické dedičstvo Slovenska.

Podporené: VEGA projekt č. 1/0063/24 Pamiatkové hodnoty architektúry druhej polovice 20. storočia: identifikácia a metódy ochrany.