Slameň Ivan

  • Narodenie
    1932-07-08 Povrazník