ATRIUM Architektúra totalitných režimov v plánovaní mesta

ATRIUM Architektúra totalitných režimov v plánovaní mesta je projektom, ktorého cieľom je dostať do väčšej pozornosti verejnosti výzamné prvky dejín európskej architektúry 20. storočia. Ide o ambiciózny projekt spolupráce nielen vo svojom geografickom a tematickom zábere, ale aj v rozsahu a povahe partnerstva.

Na projekte spolupracovalo 18 partnerov z 11 krajín juhovýchodnej Európy, ktorých spájal záujem o architektonické dedičstvo totalitných režimov, ktoré tieto krajiny determinovali v 20. storočí nielen po politickej a spoločenskej ale aj kultúrnej stránke.
Projekt ATRIUM predstavoval celostný architektonický výskum zahŕňajúci vypracovanie hodnotiacich a ekonomických štúdií, dokumentácie a nástrojov pre prípravu spoločného dokumentu pre Európsku radu smerujúceho k uznaniu Európskej kultúrnej cesty ako nástroja ekonomickej valorizácie tohto kultúrneho dedičstva na partnerských teritóriách.
Na líniu vytíčenú v projekte nadväzuje aj aktuálny výskum Oddelenia architektúry zameraný na architektúru a plánovanie mesta v období vojnovej Slovenskej republiky (1939 - 1945) a v povojnovom socialistickom Československu.