Všetky objekty v kolekcii

Women’s creativity since the Modern Movement – MoMoWo

Women’s creativity since the Modern Movement – MoMoWo (Tvorivosť žien od čias moderného hnutia) – je rozsiahly projekt spolupráce, ktorý bol financovaný v rámci programu EU Kreatívna Európa. V rokoch 2014 - 2018 ho zastrešovalo Politecnico di Torino (Taliansko). Na projekte spolupracovala aj Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a výskumní pracovníci Oddelenia architektúry HÚ SAV.

MoMoWo sa zameriaval na pôsobenie žien v oblasti dizajnu, architektúry a urbanizmu, krajinnej architektúry a inžinierstva. Cieľom projektu bolo zvýrazniť úlohu žien, ktoré boli doteraz v rámci európskeho kultúrneho dedičstva zanedbávané. Navyše – chápajúc históriu ako živý materiál – projekt chce propagovať hodnotu diel ktoré navrhli ženy, či už v minulosti ako aj v súčasnosti, a povzbudiť tak budúce generácie architektiek a dizajnérok.

Na projekt priamo nadviazal výskum pôsobenia architektiek na Slovensku v 20. storočí realizovaný na Oddelení architektúry HÚ SAV. Jeho výsledkom bola séria výstav a publikácií, ktoré prezentovali architektonické dielo najvýznamnejších reprezentantiek slovenskej architektúry. Skúmanie pôsobenia žien v slovenskej architektúre je jedným zo základných výskumných zameraní oA HÚ SAV.