Obytné domy pre vojenských gážistov

 • súčasná funkcia
  Bývanie
 • adresa
  Škultétyho 9, 11, 13 a Kuzmányho 41, 43, 45, Martin
 • architekti
  Jurkovič Dušan, Pacl Jan, úradný projekt vojenskej správy
 • stavitelia
  Mann, Morávek
 • projekt
  1924 – 1925
 • realizácia
  1925 – 1927