Všetky objekty v kolekcii

Škola umeleckých remesiel (1928 – 1939)

Škola umeleckých remesiel v Bratislave patrí ku kľúčovým témam moderných dejín Slovenska. Jej význam jednoznačne presahuje náš lokálny priestor, keďže vo svojej dobe patrila medzi najpokrokovejšie umeleckopriemyselné školy v Európe. Ako súčasť širšieho kultúrneho hnutia okolo seba združovala významné osobnosti, ktoré nespočetnými iniciatívami a spoluprácami premieňali Slovensko na modernú krajinu. Napriek tomu upadla bratislavská Škola umeleckých remesiel takmer do zabudnutia.

Ani mnohí Bratislavčania nevedia, že v medzivojnovom období v ich meste pôsobila takáto jedinečná škola. Málokto si dnes ešte spomenie, že na Vazovovej ulici nesídlila vždy Slovenská technická univerzita, že podporovateľmi a členmi kuratória ŠUR boli napríklad architekti Emil Belluš, Klement Šilinger a Friedrich Weinwurm, prípadne, že práve posledný patril k blízkym spolupracovníkom Antonína Hořejša, jedného zo zakladateľov ŠUR. Rôznymi prepojeniami tak vzniká niekedy hustejšia, niekedy voľnejšia sieť modernizmu, ktorej stopy možno ešte aj dnes zrekonštruovať. Táto interaktívna mapa sa snaží ukázať stopu ŠUR v Bratislave, pričom poukazuje na aktivity a prepojenia medzi priamymi aktérmi ŠUR a širším kultúrnym a hospodárskym okruhom.

Táto interaktívna mapa je výsledkom spolupráce Slovenského múzea dizajnu-SCD a Oddelenia architektúry HÚ SAV a vznikla v rámci projektu Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, ktorý spolufinancoval Európsky fond sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.